AUDIT IT

Serviciile de audit informatic reprezintă în esenţă un cumul de evaluări complexe, menite să ajute orice companie în identificarea modului de proiectare și implementare a infrastucturii IT, precum și a măsurii în care această infrastructură răspunde necesităţilor directe ale angajaţilor și ale companiei.

Prin astfel de evaluări, putem analiza obiectiv nivelul de performanţă tehnică a companiei, și putem emite ulterior “reţete de succes” , prin identificarea minusurilor și recomandarea unor soluţii de eficientizare a proceselor.

Principalele avantaje constau în:

  • Evaluarea eficienţei resurselor hardware și software;
  • Identificarea problemelor care afectează eficienţa activităţii companiei;
  • Identificarea potenţialelor elemente de risc al securităţii sistemelor IT din cadrul companiei.
  • Verificarea și evidenţierea infrastructurii hardware (sisteme, servere, echipamente), precum și a soluţiilor software, individuale și integrate la nivel de companie;
  • Evaluarea securităţii resurselor IT ( modalitatea de stocare a datelor, configurare servere, politica de utilizare a Internetului, acces la aplicaţii și documente interne, sisteme de logare și proceduri de autentificare a utilizatorilor);
  • Realizarea unui raport de audit, care cuprinde prezentarea punctelor slabe și forte ale infrastructurii, precum și recomandări de îmbunătăţire ale acesteia;
  • Prezentarea unui nou concept de infrastructură IT, la cerinţa clientului, care să răspundă punctual necesităţilor reale.
  • Creşterea productivităţii prin identificarea soluţiilor de optimizare a sistemelor şi fluxurilor de lucru;
  • Conştientizarea potenţialelor riscuri la care este supusă activitatea companiei;
  • Reducerea costurilor cu infrastructura IT prin eliminarea eventualelor puncte critice.

Pentru a remedia in cel mai scurt timp problemele aparute sau pentru a le preveni, va oferim posibilitatea de a incheia un contract de externalizare – service si mentenanta IT, de tip abonament, flexibil, personalizat, pe baza de SLA si sistem de Ticketing care sa raspunda necesitatilor dvs. Va punem la dispozitie o echipa de profesionisti cu vaste competente in toate domeniile IT, pregatita sa intervina prompt si eficient la orice sesizare a clientilor.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!